Dustcontrol AB z certyfikatem zgodności z normą ISO 45001 – Work Environment

Dustcontrol AB z certyfikatem zgodności z normą ISO 45001 – Work Environment

Dustcontrol AB pozytywnie zaudytowana zgodnie z normą ISO 45001 - Work Environment

– Dustcontrol AB została właśnie pozytywnie zaudytowana zgodnie z normą ISO 45001 – Work Environment – przekazała Emma Stefansson, Koordynator ds. Jakości i Ochrony Środowiska.

Otrzymany certyfikat pokazuje, że systematycznie opracowujemy, planujemy, wspieramy, sprawdzamy i wprowadzamy zmiany aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników w naszych zakładach. W tym momencie posiadamy komplet trzech certyfikatów i działamy zgodnie z normą ISO 9001, potwierdzającą jakość, ISO 14001- dotyczącą Ochrony Środowiska oraz – od marca tego roku – normą ISO 45001 dotyczącą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Podążamy drogą wytwarzania produktów wysokiej jakości, minimalnego wpływu na środowisko naturalne oraz bezpiecznego środowiska pracy.

Norma ISO 45001 reguluje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, stanowi podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz stanowi gwarancję bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy. Podstawową zasadą działania normy ISO 45001 jest cykl PDCA: Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj (ang. Plan – Do – Check – Act). Celem ISO 45001 jest wspieranie i promowanie dobrych praktyk w dziedzinie BHP, przy zachowaniu równowagi z potrzebami ekonomicznymi.