Profesjonalne odkurzacze Dustcontrol Szwecja

Dustcontrol oferuje przejezdne i stacjonarne odkurzacze przemysłowe do pracy w zakładach i pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach czystości powietrza. Urządzenia te posiadają wkłady filtracyjne stożkowe z materiałów o najwyższej skuteczności filtracji. Odkurzacze przejezdne zawsze posiadają dodatkowy filtr HEPA. Urządzenia Dustcontrol wykorzystują własnej produkcji agregaty podciśnieniowe o wysokich sprawnościach oraz długich żywotnościach.

W ofercie Dustcontrol występują również odkurzacze przejezdne do odkurzania pyłów niewybuchowych, gruzu betonowego, wiórów drzewnych i stalowych z wentylatorami, które posiadają silniki w wykonaniu standardowym oraz z silnikami EX, nieiskrzącymi do odkurzania pyłów wybuchowych takich jak pyły kompozytów, substancji chemicznych, pyły drzewne oraz odkurzacze zasilane sprężonym powietrzem.

Ze względu na niespotykaną gdzie indziej żywotność urządzeń, są one powszechnie wykorzystywane jako sprzęt na wynajem dla branż budowlanych oraz innych. Urządzenia filtracyjne i akcesoria do nich oferowane są w wykonaniu standardowym jak również zgodnym z ATEX. Oferta zawiera bogaty typoszereg filtrów wstępnych, filtrocyklonów, przepustnic i akcesoriów.

Zapoznaj się z ofertą urządzeń przemysłowych DUSTCONTROL – pobierz katalog urządzeń.